• [?]

Lost d.o.o.

VELEPRODAJA INFORMATIČKE OPREME
Politika kvalitete


Primjenom ISO 9001:2015 Sustava upravljanja kvalitetom, tvrtka je uspostavila nove razine mjerenja svojih poslovnih procesa, a u cilju poboljšavanja kvalitete usluge, razvoja ugodne radne okoline racionalnijim planiranjem postojećih resursa, te smanjenjem ukupnih troškova poslovanja. Tvrtka je podržala sve svoje poslovne aktivnosti uporabom ISO 9001:2015 sustava, a u smjeru distribucije ovlasti i odgovornosti na čitavu organizaciju osigurala prelazak sa razine kontrole poslovanja na razinu nadzora. Uspostavom mehanizma Ciljeva kvalitete, tvrtka osigurava svakodnevno stremljenje ka novim dostignućima u obliku zajedničkog ostvarivanja novih poslovnih uspjeha.

 

 

 

Politika zaštite okoliša

LOST d.o.o. je tvrtka koja u svim svojim poslovnim procesima promišlja o zaštiti okoliša kao bitnom elementu poslovanja. Demonstracijom svoje ekološke svijesti želi izgraditi dodatno povjerenje kod svojih međunarodnih partnera i kupaca, ali i društvenoj okolini dati signal takve društvene odgovornosti. Primjenom Sustava za upravljanje zaštitom okoliša u svom svakodnevnom radu, tvrtka demonstrira svoju visoko razvijenu svijest i posvećenost ka zaštiti prirode i okoliša, te prevenciji od zagađenja. Ispunjenjem zakonske regulative i postavljanjem puno viših ciljeva zaštite okoliša, društvo aktivno radi na kontinuiranom poboljšanju Sustava upravljanja zaštitom okoliša.